Nasze propozycje

W naszej ofercie znajdziecie Państwo wszelkie działania realizowane w ramach projektu „Akademia Świadomego Myśliwego” mające na celu podnoszenie kompetencji zarządów kół łowieckich, myśliwych i stażystów, pracowników Lasów Państwowych jako szkolenia uzupełniające kursy dla nowo-wstępujących ale i osób z dużym stażem łowieckim chcących świadomie podnosić swoje umiejętności.

Grupy docelowe:

 • Kurs dla nowo-wstępujących
 • Kurs dla selekcjonerów
 • Kurs dla prowadzących polowania zbiorowe i dewizowe.
 • Kurs dla Zarządów Kół Łowieckich
 • Kurs dla myśliwych i pracowników Lasów Państwowych

Tematyka szkoleń:

 • Kreowanie wizerunku myśliwego i pracownika Lasów Państwowych
 • Kreowanie wizerunku w sieci i mediach społecznościowych
 • Budowanie silnej marki
 • Blokowanie polowania – rozmowy z oponentami i mediami
 • Prawidłowa rozbiórka i zagospodarowanie pozyskanej tuszy
 • Przygotowanie i obróbka mięsa z dziczyzny
 • Przygotowanie podstawowych potraw
 • Praktyczne posługiwanie się bronią (trening strzelecki z podstawami strzelectwa sportowego, trening i rozwój umiejętności strzeleckich)
 • Czyszczenie i konserwacja broni palnej
 • Elaboracja amunicji
 • Pierwsza pomoc w sytuacjach związanych z polowaniem i nie tylko (szkolenie certyfikowane)
 • Sztuka wabienia zwierzyny
 • Rodzaje wykorzystywanych metod wabienia
 • Metody pracy z psem myśliwskim
 • Podstawy kynologii łowieckiej
 • Praktycznie wykorzystanie pojazdów terenowych zgodnie z przeznaczeniem (samochód, quad)
 • Praktyczne przygotowanie do współpracy ze szkołami, przedszkolami i instytucjami w celu podnoszenia świadomości dotyczącej łowiectwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Szkolenia dla zarządów Kół Łowieckich

 • Zarządzanie i motywowanie członków koła łowieckiego
 • Delegowanie uprawnień i budowanie właściwej struktury w kole łowieckim
 • Budowanie  celów krótko i długoterminowych w kole łowieckim
 • Typologia zachowań – przydzielanie odpowiednich funkcji w kole łowieckim
 • Kreowanie wizerunku myśliwego
 • Kreowanie wizerunku w sieci i mediach społecznościowych
 • Budowanie silnej marki koła łowieckiego
 • Blokowanie polowania – rozmowy z oponentami i mediami

Korzyści:

 • 8 godzin warsztatowych dziennie
 • Maksymalna dawka wiedzy podnoszącej kwalifikacje uczestników
 • Indywidualny feedback po każdych warsztatach 
 • Bezpośredni dostęp do prelegentów
 • Certyfikat Akademi Świadomego Myśliwego 

Działania dodatkowe:
Kompleksowo organizujemy i prowadzimy eventy firmowe jak również „otwarte” dla dzieci i dorosłych.

Pamiętajmy, że ciągłe budowanie świadomości myśliwych i ich rozwój na wszystkich płaszczyznach zawartych w tematyce naszych szkoleń może zagwarantować budowanie silnej grupy i odpowiedniego postrzegania polskiego łowiectwa w kraju i poza jego granicami.